SSP Stevns 

Et moderne ungdomsliv er en periode med mange valg, og den tiltagende selvstændighedsproces stiller mange udfordringer for de større børn og unge i forhold til identitet og tilknytning til kammeratskabsgrupper.

Det er i denne periode pubertetens udfordringer for alvor kommer ind i billedet med blandt andet kærester, ven- og uvenskaber, sex, rusmidler.De fleste børn og unge klarer disse udfordringer med hjælp fra forældre, kammerater, skoler mm., men for nogle unge kan disse udfordringer være altdominerende.
De har behov for råd og vejledning, men søger det ofte ikke hos forældrene, her spiller den forebyggende indsats i fritids-, ungdomsskoletilbuddet og SSP-samarbejdet en væsentlig rolle.

Grundlæggende bør SSP-samarbejdet rette fokus mod alle unge – i forventning om, at det bedste forebyggende arbejde sker i medvind; dvs. at de unge og deres forældre får både en positiv indstilling til og positive erfaringer med SSP-samarbejdet.  

SSP-Samarbejdet 

En forkortelse af samarbejdet mellem Skoler/klubber, Socialforvaltning og Politi.

Formålet er at opbygge et lokalt netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

SSP arbejder for at børn og unge opnår sociale kompetencer og oparbejder et handle-beredskab som sætter dem i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

 

Kontakt: 

 

Stevns Ungdomsskole
SSP-konsulent
John Brok-Jørgensen

Mail:        johbro@(if you can see this please update your browser)stevns.dk
Mobil:      2895 3070