Materialer og downloads     

Unge og kriminalitet            Generel unge- og forældreinfo
                                           Statistik

                                           Lovlydig ungdom, bog af Flemming Balvig m.fl.

                                           Om erstatningsansvar

Unge og narkotika             Generel unge- og forældreinfo
                                           Statistik

                                           Unge der misbruger rusmidler
                                           Rusmiddelguide

Unge og elektronisk chikane
                                           Generel unge- og forældreinfo

Unge og alkohol                 Generel unge- og forældreinfo
                                           Statistik
                                           Råd til dig, der har en teenager i huset

Konfliktmægling                Generel unge- og forældreinfo

Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 2011-2014 i Stevns Kommune

Skoletilbud