PULS

Velkommen til sæson 2022/2023 med PULS

Programmet er identisk med programmet for 2021/2022 ( OBS. ændrede datoer)


Hvad er nyt! - kunne man foranlediges til at spørge.PULS foto


Vigtigheden af forandring og udvikling ligger i tiden - men ”ting tager tid”, og der skal gives tid til forandringen, når den skal lykkes. Det nye er, at vores unge på Stevns nu for alvor høster af en langsigtet strategi, som bygger på samskabelse med det frivillige foreningsliv og partnerskab mellem Stevnsskolerne.


Derfor er det også vigtigt, at vi i partnerskaberne holder hinanden fast på, at PULS-programmet er obligatorisk. PULS- programmet begynder på mellemtrinnet og slutter, når eleverne forlader

skolen. PULS er ”åben skole” og hvert forløb er enestående, men hvert forløb kan ikke stå alene i forhold til det overordnede og langsigtede mål; at skabe aktive og sunde unge med lokal identitet.

I de enkelte forløb arbejdes der fagfagligt. På den lange bane oparbejdes elevernes dannelse. Den dannelse, som er vigtig for et godt ungdomsliv. I Ungstevns arbejder vi med syv begreber til det

gode ungdomsliv:


Sig ja! - Vis tillid! - Byd ind! - Bryd vanen! - Vær modig! - Tro på det! - Tag det med et smil!


Igennem alle årene masseres begreberne ind, og bliver en naturlig del af den unges identitet. At elevernes identitet samtidig bliver lokalt forankret, styrker fællesskabet og det fundament og tilhørsforhold, som er med til at sikre succes med uddannelse og ruste de unge til at modstå de udfordringer, som de vil møde, når der i uddannelsessystemet i højere grad bliver fokus på individ og konkurrence.


Rigtig god fornøjelse

Ungstevns