Forsikringsforhold

Forsikringsforhold for elever i Ungdomsskolen

Stevns kommune har ingen elevforsikring. Det betyder, at ungdomsskoleelever, herunder elever i knallertskolen, som er så uheldige at pådrage sig personskade (f.eks. tandskade eller andet) ikke er omfattet af en forsikring fra Stevns Kommunes side. Der henvises til at søge erstatning hos familiens egen ulykkesforsikring.


Vedr. skade på elevens egne ting henvises til familiens egen indbo/familieforsikring.


Forvolder en elev skade på en anden elevs ting henvises til skadevolders families indbo-/familieforsikring, som også dækker ansvar.