Heltidsundervisning

test

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.


Den primære og vigtigste indsats er at opbygge unges sociale kompetencer og deres sociale kapital gennem fokus på det positive og engagerede ungdomsliv.


SSP-samarbejdet er forankret i UngStevns.


Temaer i den forebyggende undervisning er: 

 • Unge og kriminalitet
 • Unge og rusmidler
 • Unge og e-trivsel

Proaktiv indsats:

Den proaktive indsats er en række positive tilbud, som opbygger de unges sociale kompetencer og deres sociale kapital:

 • ”PULS”: Stevnsskolernes tilbud om ”pædagogik, udvikling, læring og samarbejde” – aktiviteter indenfor sport og natur
 • Sidste skoledag
 • Ungecaféer
 • Konflikthjælp og mægling
 • Hjælp til projektarbejde

Reaktiv indsats:

Den reaktive indsats er den sociale opgave i forbindelse med en ung person med bekymrende adfærd eller anden uhensigtsmæssig adfærd.


Unge, som begår kriminelle handlinger er ikke kriminelle – betegnelsen er stigmatiserende. Deres handlinger har oftest store personlige og familiære omkostninger. En tidlig, koordineret, tværfaglig og målrettet indsats på bekymrende adfærd er derfor nødvendig.


Bekymringssamtaler afholdes i forbindelse med fx

 • Forebyggelse af radikalisering
 • Rocker/bandeindsats
 • Bekymrende adfærd
 • Rusmidler

Der tilbydes individuel rådgivning og vejledning til både forældre og unge.


Kontakt:

John Brok-Jørgensen

SSP-konsulent

Mobil:   2895 3070

Mail:      johbro@stevns.dk