Ungdomsskolebestyrelsen

Ungdomsbestyrelsen – for perioden; januar 2018 til december 2021

 Medlemmer: 
 Formand:   Kommunalbestyrelsen (A)
 Næstformand:
  
 Forældre fra ungdomsskolevirksomheden
 Claus Nielsen    Ungdomsskolens medarbejdere (Undervisning)
 Helle Bech   Ungdomsskolens medarbejdere (Ungecaféer og SSP)
 Vakant Ungdomsskolens elever
 Vakant Ungdomsskolens elever
 Kurt Jakobsen Folkeoplysningsudvalget (tilforordnet)
 Thomas Vestergaard  Leder fra folkeskolen  
 Willy Harenberg Friluftsrådet (ORG med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter)
 Vakant ORG med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter)


 Derudover tilordnes Ungdomsskolens ledelsesteam:  
 Ungdomsskoleleder:      Bjarne Lykke Nielsen   Sekretær
 Afdelingsleder:  Charlotte Olsen   Protokolfører


Bestyrelses opgaver


Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme.


Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.   


Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.