Ungdomsskolebestyrelsen

Ungdomsbestyrelsen – for perioden; januar 2022 til december 2026

 Medlemmer:


 Funktion
Morten KasperFormand - udpeget af Kommunalbestyrelsen
Martin Henriksen Næstformand - udpeget af Kommunalbestyrelsen
  
Marie Louise PehrsonForældrerepræsentant
Claus Nielsen   Medarbejderrepræsentant - Ungdomsskolens undervisere og stabsmedarbejdere
Helle Bech  Medarbejderrepræsentant - Ungecafé og SSP medarbejdere
 

Otto Mortensen


Elevrepræsentant
Jacob LarsenElevrepræsentant 
  
Thomas Vestergaard Repræsentant for folkeskolernes ledelse  
Willy HarenbergRepræsentant for foreninger og organisationer - med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet
  

Tommy Knudsen

 

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget (tilforordnet)

 

Bjarne Lykke Nielsen

Charlotte Olsen

Tilforordnet fra Ungdomsskolens ledelsesteam:

Sekretær og ungdomsskoleleder

Referent og afdelingsleder

    


Bestyrelses opgaver


Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme.


Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.   


Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.