Regler og sikkerhed

Sikkerhed til søs – sejlads med elever.

Ungstevns gennemfører i løbet af en sæson ”et hav” af sejladser med elever. Sejladserne er af meget forskellig karakter, da der sejles alt fra:

 • SUPs (Stand Up Paddleboards)
 • Kano
 • Kajak
 • RIBs (Rigid Inflatable Boats)
 • Hjemmelavede tømmerflåder (ifm Vildmarksholdene og Teambuildingsforløb)

Fælles for alle sejladser er, at de gennemføres i henhold til i Søfartsstyrelsens regler, som bl.a. foreskriver, at der til enhver sejlads skal udarbejdes en sikkerhedsinstruks.


Sikkerhedsinstrukserne bygger på godt sømandsskab og almindelig sund fornuft. Sikkerhedsinstruksen er en sikkerhedsplan som indeholder beskrivelse af:

 • Ansvarlig for sejladsaktiviteterne
 • Sejladsaktiviteterne
 • Risici forbundet med sejladsaktiviteterne
 • Tekniske og operationelle forholdsregler, som imødegår risici
 • Fartøjet/fartøjerne og den nødvendige udrustning
 • Besætningen/instruktører og deres kompetencer
 • Operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
 • Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke
 • Tilkald af assistance i ulykkestilfælde
 • Oplysning om antal af deltagere
 • Hvordan der afgives sikkerhedsinstruktion til deltagende personer inden sejladsens start
 • Erfaringsopsamling med henblik på løbende forbedring af sikkerheden

Udover Søfartsstyrelsens regler stiller Ungstevns sine helt egne interne krav til bådførere og instruktører, som har med søsportsaktiviteter at gøre. Der tages fx hensyn til instruktørteamets sammensætning, således, at flere kompetencer dækkes på et team fx udvidet motorkendskab og radiobetjening. Det tilstræbes, at alle instruktører aflægger en søsportsprøve udarbejdet af Dansk Svømme- og LivredningsForbund én gang om året.   


Ingen sejladser gennemføres uden tilladelse fra forældre!


Se eksempel på en sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruks SUP Køge Havn 2019-1