Svømmeundervisning

Svømmeundervisning

Svømmeundervisningen er organiseret under Ungstevns og bygger på en samarbejdsaftale med SHS-Stevns. Svømmeundervisningen omfatter folkeskoler, friskoler og specialklasser inden for målgruppen. Specialklasser vil på sigt modtage et omfang svarende hertil eller mere.


På 3. årgang tilbydes elever, som endnu ikke er vandtilvænnede et svømmemodul på ca. 9 gange - i daglig tale kaldet ”Førsvømning”. 

Se bilagFørsvømning til HP-1


Effektiv svømmeundervisning/vandtid af minimum 45 minutter. Herudover bad og omklædning - 2 x 15 minutter for:

3. årgang          "Førsvømning” ca. 9 gange

4. årgang          

SPY                   

HKL2                

Regnbuen         

Dagskolen         


Svømmelærerne:

SHS-stevns varetager selve svømmeundervisningen i tæt samarbejde med Ungstevns. Undervisningen varetages af to fuldtidsansatte undervisere, begge med relevant uddannelse svarende til minimum en svømmelærereksamen. Svømmelærerne har fuld tilstedeværelse på bassinkanten og forestår samtidig livredderfunktionen, når der er tale om enkeltklasser. Er der over 15. elever på et hold tilkøbes særskilt livredder.


Undervisningen:

Svømmeundervisningen er mere end en disciplin i faget idræt. Svømning er et nødvendigt redskabsfag for alle vandaktiviteter og søsport. Alle skal kunne redde sig selv. Det gør svømmekundskaber til en nødvendighed - og derfor skal alle lære at svømme! Der arbejdes bl.a. målrettet med selv– og livredning i undervisningen. Svømmeundervisningen skaber dermed det svømmefaglige og tekniske grundlag, der forventes, når eleverne senere i deres skoleforløb præsenteres for PULS-forløb i og på åbent vand, som også er beskrevet i på hjemmesiden.


Formål:

 • På sigt at mindske risikoen for drukneulykker
 • At alle elever efter gennemført forløb kan svømme
 • At alle elever fra 4. årgang i kommunens skoler modtager svømmeundervisning
 • At skabe større fortrolighed med vand - samt indøve, udvikle og eller forbedre de individuelle svømmefærdigheder

Overordnede mål:

 • At arbejde med de grundlæggende færdigheder som elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse
 • At træne og udvikle elevernes færdigheder inden for de fire stilarter; rygcrawl, crawl, brystsvømning og butterfly i nævnte rækkefølge
 • At lære eleverne metoder til at sikre sig selv i land
 • At lære eleverne bjærgning, samt kendskab til og i nogen grad færdigheder indenfor livredning herunder også alarmering

Underordnede mål:

 • At stimulere kroppens færdighedsudvikling
 • At styrke kredsløb og puls
 • At styrke kroppens muskulatur
 • At forberede eleverne på Undomsskolens øvrige vandaktiviteter i PULS

                                                                 Svømning er læring for livet!


Det pædagogisk personale i Stevnsbadet:


Ungstevns har pædagogisk personale i Stevnsbadet til at tage sig af alt det, der ikke har med selve undervisningen af gøre, lige fra eleverne ankommer i Stevnsbadet og til de stiger på bussen igen. Den primære funktion er opsyn og tilstedeværelse i omklædningen. Derudover varetages en række opgaver, som svømmelærerne dermed er fritaget for fx:

 • Afkrydsning af elever
 • Modtagelse af sedler om fritagelse o.a.
 • Kontakt til hjemmene i særlige tilfælde
 • Opsyn med elever, som er fritaget
 • Indgår ved disciplinære problemer eller småskader fx næseblod
 • Indgår i tæt samarbejde med Stevnsbadets personale og svømmelærerne.
 • Er i det hele taget til stede i forhold til at give svømmelærerne maksimalt fokus på kerneopgaven!


Transporten:

Transporten varetages af Strøby Turistfart, og der er ikke personale med fra skolerne, ligesom der ikke er personale med ved alm. skolebuskørsel mellem skole og hjem. Eleverne skal benytte sele under kørslen. Eleverne må indtage mad, som ikke smatter, og drikke af lukkede dunke i bussen.