SSP Stevns

SSP Stevns

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.


Den primære og vigtigste indsats er at opbygge unges sociale kompetencer og deres sociale kapital gennem fokus på det positive og engagerede ungdomsliv.


SSP-samarbejdet er forankret i Ungstevns (Ungdomsskolen).


Link til SSP plan for samarbejdet 2021-2024  

SSP Samarbejdet 2021  OBS !

Forældre kan, nu via  en ny funktion på Snapchat- "Family center" følge deres børns færden på appen, man kan som forældre ikke se hvad der bliver skrevet,

 men hvem ens barn skriver med    

Link til info om: Puff Bars


Temaer i den forebyggende indsats i grundskolen:


6 kl. Dialogmøde på årgangen, forældre og elever deltager sammen                                                           Tidsforbrug 2 timer (aften)

        Tema: Afstemning af forventninger til ungelivet mellem de unge og deres forældre


7 kl. Social pejling, oplæg i stamklasser                                                                                                             Tidsforbrug 1 Lektion   

        Oplæg hvor eleverne kan svare anonymt ved hjælp af "klikkere"       

                                                                             

8 kl. Festkultur, oplæg i stamklasser                                                                                                                   Tidsforbrug 1 lektion

        Rusmidler er sjove, de unge høre reklamen, men ikke konsekvenserne                                                                                                                         

           

                                                                                                 

Proaktiv indsats:

Den proaktive indsats er en række positive indsatser, som opbygger de unges sociale kompetencer og deres sociale kapital:

  • Forebyggende indsatser  i grundskolens i 6 , 7 og 8 klasser
  • ”PULS”: Ungstevns´ bidrag til Stevnsskolernes´ åben skole. Undervisningsforløb indenfor: Teambuilding, førstehjælp, kommunikation, sport og natur
  • "Sidste Skoledag": Eftermiddags arrangement for de afgående niende klasser
  • Ungecaféer
  • Konflikthåndtering og mægling
  • Hjælp til projektarbejde

Reaktiv indsats:

Den reaktive indsats er den sociale opgave i forbindelse med en ung med bekymrende adfærd eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

Unge, som begår kriminelle handlinger er ikke kriminelle – betegnelsen "kriminel" er stigmatiserende.


At begå noget ulovligt, en kriminel handling, - gør altså ikke en ung kriminel, hvilket er udgangspunktet for den indsats, der skal iværksættes med den /de unge.

Unges kriminelle handlinger har oftest store personlige og familiære omkostninger, en tidlig, koordineret, tværfaglig 

og målrettet indsats på bekymrende adfærd,- er derfor nødvendig.


Bekymringssamtaler afholdes i forbindelse med fx

  • Forebyggelse af radikalisering
  • Rocker/bandeindsats
  • Bekymrende adfærd
  • Rusmidler

Der tilbydes individuel rådgivning og vejledning til både forældre og unge.


Link til oplysningsmaterialer:

Bekymring om radikalisering


 Trygfonden:

Kræftens bekæmpelse 

Link til undervisningsoplæg

Kontakt :


Rene Christensen

SSP-konsulent , Område Nord (Skoledistrikter: Strøbyskolen og Hotherskolen)

renechri@stevns.dk

29 61 41 34


Anders Laursen

SSP-konsulent , Område Syd (Skoledistrikt: Store Heddinge skole)

andersla@stevns.dk

29 61 52 38