Hvad er Ungdomsdagskolen

 Stevns Kommunes heltidsundervisning. Opgaven varetages af Ungdomsskolen og er en del af det samlede skolevæsen. 

 Tilbuddet retter sig mod børn, der ikke for tiden kan rummes af folkeskolerne. 

 De kan således stadig opfylde undervisningspligten i en kvalificeret, men anderledes undervisningsform, der i høj grad er tilpasset barnet. 

 Målgruppen er normaltbegavede børn fra 8. og 9. klasse med sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, 

 som derfor ikke trives eller kan rummes i en almindelig folkeskoleklasse. Udover det skolemæssige udføres der behandlingsarbejde.